CATEGORII DE PERSOANE CE BENEFICIAZĂ DE ASIGURĂRI SOCALE

5 nov.

Sistemul asigurărilor sociale de stat este axat pe diverse principii strict reglementate de legislaţia în vigoare. Astfel potrivit legislaţiei,  Agenţia Naţională a Asigurărilor de Stat,  asigură procedeele de remunerare socială a cetăţenilor ce au figurat în calitate de contribuabili a cotizaţiilor stabilite de stat, în funcţie de perioade, acestea constînd dintr-un procent anumit calculat din salariul  angajatului. Astfel în funcţie de contribuţia acestuia îi va fi calculată pensia la momentul atingerii vîrstei de pensionare prevăzute de legislaţia în vigoare cu aplicarea diverselor grile de calculare .

Totodată există un şir de persoane din rîndul cetăţenilor R. Moldova care beneficiază de asistenţă socială din banii alocaţi Agenţie Naţionale a Asigurărilor de Stat din bugetul statului. Cu alte cuvinte statul ca formă de organizare îşi asumă responsabilitatea  de sprijinire financiară a unor categorii de persoane care au nimerit în această categorie fie tot datorită statului fie datorită împrejurărilor ce nu au depins de persoană.

Categoriile de persoane care fac parte din categoriile de beneficiari de compensaţii nominative  din bugetul statului în conformitate cu legislaţia in vigoare:

1) invalizii de gradul I si II, indiferent de cauza invalidităţii;

2) următoarele categorii de invalizi de gradul III cu grad de invaliditate stabilit fara termen:

a) invalizii de munca;

b) persoanele cărora li s-a constatat invaliditatea in urma unor mutilari, traume sau rani cauzate in exerciţiul serviciului militar;

c) victimele represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990;

d) foştii detinuti in lagărele de concentrare si ghetouri;

3) copiii-invalizi sub 16 ani;

4) invalizii din copilarie;

5) participanţii la cel de-al doilea război mondial si soţiile (sotii) lor:

a) militarii care si-au satisfăcut serviciul in subunitatile, unitatile militare, statele-majore si instituţiile militare, care, in timpul celui de-al doilea război mondial sau in timpul altor acţiuni de lupta pentru pararea fostei U.R.S.S. se aflau in componenta armatei active, precum si persoanele care au activat in detaşamentele de partizani;

b) militarii care au participat la cel de-al doilea război mondial in cadrul armatei romane si sunt cetateni ai Republicii Moldova;

c) angajaţii civili ai Forţelor Armate, ai organelor afacerilor interne si ai organelor securitatii de stat ale fostei U.R.S.S., care in timpul celui de-al doilea război mondial au ocupat funcţii conform statelor in subunitari, unitari militare, state majore si instituţii militare din componenta armatei active;

d) persoanele care in timpul celui de-al doilea război mondial s-au aflat in componenta subunitarilor, unitarilor militare, statelor-majore si instituţiilor militare ale armatei active si flotei ca fii (discipoli) ai regimentului sau elevi marinari;

e) persoanele care in timpul celui de-al doilea razboi mondial au participat la actiunile militare impotriva Germaniei fasciste, desfasurate pe teritoriile altor state, aflindu-se in componenta detasamentelor de partizani, in organizatiile de ilegalisti si in alte formatiuni antifasciste;

6) persoanele asimilate participantilor la razboi:

a) militarii, inclusiv cei trecuti in rezerva (in retragere), si angajatii civili, decorati cu medalia „Pentru victorie asupra Germaniei in Marele Razboi pentru Apararea Patriei din anii 1941-1945” sau cu medalia „Pentru victorie asupra Japoniei”, care si-au indeplinit serviciul militar in perioada 22 iunie 1941 – 3 septembrie 1945 in unitati militare, institutii militare, institutii de invatamint militar, ce nu faceau parte din armata activa;

b) persoanele decorate cu medalia „Pentru apararea Leningradului” si cele decorate cu insigna „Locuitor al orasului Leningrad in blocada”, care in perioada blocadei, 8 septembrie 1941 – 27 ianuarie 1944, au lucrat la intreprinderi, institutii si organizatii din orasul Leningrad;

c) persoanele decorate cu ordine sau medalii pentru munca plina de abnegatie in anii celui de-al doilea razboi mondial care, in perioada 22 iunie 1941 – 9 mai 1945, au lucrat in spatele frontului cel putin 6 luni, cu exceptia perioadelor de lucru pe teritoriile temporar ocupate ale fostei U.R.S.S.;

d) persoanele antrenate de organele puterii locale la stringerea munitiilor si a tehnicii militare, la deminarea teritoriului si a obiectelor in anii celui de-al doilea razboi mondial si in perioada de dupa actiunile de lupta pentru apararea integritatii teritoriale si independentei Republicii Moldova; e) fostii detinuti minori ai lagarelor de concentrare, ghetourilor si altor locuri de detentie fortata, create de Germania fascista si aliatii ei, in perioada celui de-al doilea razboi mondial.

7) familiile (parintii sau sotiile nerecasatorite sau copiii pina la atingerea virstei de 18 ani, iar in cazul in care acestia isi continua studiile in institutii de invatamint la cursurile de zi – pina la absolvirea institutiei respective, insa cel mult pina la atingerea virstei de 23 de ani) celor cazuti la datorie, precum si ale celor decedati in urma participarii la lichidarea consecintelor avariei de la C.A.E. Cernobil;

8) pensionarii singuri;

9) familiile cu 4 si mai multi copii pina la atingerea virstei de 18 ani, iar in cazul in care acestia isi continua studiile in institutii de invatamint la cursurile de zi – pina la absolvirea institutiei respective, insa cel mult pina la atingerea virstei de 23 de ani;

10) persoanele participante la actiunile de lupta din Afganistan, precum si la actiunile de lupta de pe teritoriile altor state, din rindul militarilor si angajatilor civili ai Armatei Sovietice, Flotei Maritime Militare, ai organelor securitatii de stat, colaboratorii organelor afacerilor interne ale fostei U.R.S.S.; lucratorii din aceste categorii care au fost trimisi de organele puterii de stat ale fostei U.R.S.S. in alte state si care au participat la actiuni de lupta pe teritoriul acestora;

11) militarii aflati in serviciul activ, rezervistii chemati la concentrare, voluntarii si colaboratorii organelor afacerilor interne si ai sistemului penitenciar, inclusi in efectivul unitatilor militare si structurilor speciale, aflate pe pozitiile de lupta, precum si militarii, colaboratorii organelor afacerilor interne si ai sistemului penitenciar si persoanele civile delegate in aceste unitati in vederea indeplinirii unor misiuni speciale in scopul asigurarii eficientei actiunilor de lupta pentru apararea integritatii teritoriale si independentei Republicii Moldova.

Tipurile indemnizaţiilor, alocaţiilor, compensaţiilor şi altor drepturi acordate unor categorii         de populaţie, a căror finanţare se efectuează de la bugetul de stat prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale

1. Alocaţie socială de stat pentru unele categorii de cetăţeni.
2. Alocaţie lunară de stat invalizilor de război, participanţilor la cel de-al doilea război mondial (din rîndul beneficiarilor de pensii de stat) şi familiilor lor.
3. Alocaţie socială pentru îngrijirea invalizilor din copilărie de gradul I, pentru îngrijirea la domiciliu a unui copil invalid cu vîrsta de pînă la 18 ani cu severitatea I, a invalizilor de gradul I ţintuiţi la pat din rîndul persoanelor care au devenit invalide în urma participării la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi invalizilor de gradul I nevăzători.
4. Alocaţie lunară de stat beneficiarilor de pensii stabilite în sistemul public de asigurări sociale din satele (comunele) Cocieri, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta şi Copanca.
5. Alocaţie lunară nominală de stat pentru persoanele cu merite deosebite faţă de stat.
6. Alocaţie de integrare sau de reintegrare profesională.
7. Indemnizaţie unică la naşterea copilului, persoanelor neasigurate.
8. Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 1,5 ani, persoanelor neasigurate.
9. Indemnizaţie lunară pentru întreţinerea copilului cu vîrsta între 3 şi 16 ani, persoanelor asigurate, şi între 1,5 şi 16 ani, persoanelor neasigurate.
10. Indemnizaţie unică de încadrare şi de instalare, persoanelor neasigurate.
11. Compensaţie nominativă pentru unele categorii de populaţie.
12. Bilete de tratament balneosanatorial, compensaţii şi ajutoare materiale participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi familiilor lor, colaboratorilor subdiviziunilor cu risc deosebit care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit invalizi:
a) bilete gratuite la instituţiile balneosanatoriale, iar în cazul în care nu există posibilitatea acordării de bilete – compensaţie bănească în mărimea costului mediu al biletului:
– invalizilor şi participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl în anii 1986-1990;
– colaboratorilor subdiviziunilor cu risc deosebit care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit invalizi;
– copiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl născuţi după anul 1986;
b) compensaţie unică invalizilor a căror invaliditate este cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobîl, persoanelor care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit invalide în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi participării la lichidarea consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare;
c) compensaţie unică familiilor care şi-au pierdut întreţinătorul în urma lichidării consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl;
d) ajutor material unic anual pentru întremare participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, colaboratorilor subdiviziunilor cu risc deosebit care     s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit invalizi:
– invalizilor;
– participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei în anii 1986-1987;
– participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei în anii 1988-1990;
e) ajutor material anual copiilor care şi-au pierdut întreţinătorul în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl;
f) compensaţie anuală pentru concediu suplimentar (de 14 zile) persoanelor care au avut de suferit în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl, colaboratorilor subdiviziunilor cu risc deosebit care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit invalizi.
13. Ajutor de deces, persoanelor neasigurate.
14. Bilete de tratament balneosanatorial sau compensaţie bănească, în locul biletelor, conform Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, beneficiarilor de pensii din bugetul de stat, stabilite de Casa Naţională de Asigurări Sociale.
15. Indemnizaţie viageră sportivilor de performanţă.

O altă procedură de acordare a unei asigurări sociale garantate de stat este îndeplinită prin stabilirea diverselor înlesniri în ceea ce priveşte onorarea contribuţiilor faţă de fondul asigurărilor de stat.

Tipurile drepturilor şi veniturilor din care nu se calculează  contribuţii de asigurări sociale    de stat obligatorii

1. Ajutorul material acordat în caz de calamitate naturală şi în alte circumstanţe excepţionale, ajutorul material unic acordat prin hotărîre de Guvern sau prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale, prin decizie a consiliului fondului republican sau a consiliului fondului local de susţinere socială a populaţiei.
2. Ajutorul material, în expresie bănească sau naturală, acordat de către angajator angajatului sau fostului angajat la locul principal de muncă în alte cazuri decît cele specificate la pct.1.
3. Sumele compensatorii (diurnele de deplasare şi sumele plătite în locul diurnelor, compensarea prejudiciului cauzat angajaţilor prin mutilare sau prin altă vătămare a sănătăţii în procesul muncii), cu excepţia compensaţiei pentru concediul nefolosit în caz de concediere.
4. Indemnizaţiile plătite conform art.24 alin.(3) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local.
5. Sumele de compensare a salariului neachitat în termen, acordate conform Hotărîrii Guvernului nr.535 din 7 mai 2003.
6. Sumele primite de angajaţi cetăţeni ai Republicii Moldova din realizarea proiectelor de asistenţă tehnică finanţate de donatorii externi în cazul în care acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd scutirea de plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.
7. Sumele primite de persoanele asigurate pentru asigurările obligatorii sau benevole, indiferent din ce cont au fost plătite contribuţiile de asigurări.
8. Indemnizaţiile plătite în caz de concediere în conformitate cu legislaţia, cu excepţia indemnizaţiei unice stabilite potrivit art.25 alin.(5) din Legea serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995.
9. Sumele pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie şi alte mijloace de protecţie individuală, pentru lapte şi hrană curativ-dietetică, sumele pentru plata biletelor în sanatorii, în casele de odihnă şi în instituţiile de întremare pentru copii.
10. Sumele ce se constituie din valoarea cadourilor (premiilor în obiecte) primite de angajaţi sau de foştii angajaţi la locul principal de muncă, precum şi sumele ce se constituie din valoarea premiilor în obiecte şi a recompenselor băneşti primite la concursuri şi competiţii.
11. Bursele elevilor, studenţilor şi doctoranzilor înscrişi la cursurile de zi şi bursele sportivilor, stabilite conform legislaţiei.
12. Sumele plătite elevilor din şcolile profesionale polivalente, şcolile de meserii şi şcolile medii de cultură generală pentru lucrările executate de ei.
13. Sumele plătite pentru compensarea cheltuielilor de călătorie, de transport al bunurilor şi de închiriere a locuinţei în caz de transfer sau de trecere cu lucrul, în interes de serviciu, în altă localitate.
14. Retribuirea muncii efectuate în afara orelor de program, virată la bugetul respectiv sau la fondurile de binefacere.
15. Indemnizaţia plătită tinerilor specialişti din contul plătitorului de contribuţii pentru concediul acordat după absolvirea instituţiei de învăţămînt superior, mediu de specialitate sau secundar profesional.
16. Indemnizaţia unică acordată tinerilor specialişti la angajare, conform Hotărîrii Guvernului nr.321 din 20 martie 1998.
17. Indemnizaţia acordată pentru incapacitate temporară de muncă.
18. Indemnizaţiile de asigurări sociale.
19. Indemnizaţia pentru copii, indemnizaţia viageră sportivilor de performanţă, alocaţia socială, alocaţia lunară de stat, alocaţia nominală de stat şi compensaţia nominativă, plătite de la bugetul de stat sau de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, stabilite în sistemul de asigurări sociale de stat.
20. Toate tipurile de pensii stabilite în conformitate cu legislaţia cu privire la pensii.
21. Veniturile din gestionarea proprietăţii (dividende, procente, drepturi la cotele de participare).
22. Cîştigurile din obligaţiunile împrumuturilor de stat şi sumele primite la stingerea obligaţiunilor.
23. Cîştigurile de la loterii desfăşurate în modul şi în condiţiile stabilite de Guvern.
24. Recompensa pentru donarea de sînge.
25. Sumele primite de persoane fizice asigurate sub formă de granturi (ajutor cu titlu gratuit), acordate de instituţii internaţionale şi naţionale, de organizaţii (fundaţii) internaţionale de binefacere, precum şi de agenţi economici, în mărimea stabilită de legislaţie.
26. Sumele plătite pentru drepturile de autor şi cele obţinute în baza unei convenţii civile, cu excepţia veniturilor obţinute conform contractelor pentru executarea de lucrări sau prestarea de servicii.
27. Sumele plătite, conform legislaţiei, pentru implementarea invenţiilor şi propunerilor de raţionalizare, precum şi pentru dreptul de autor asupra acestor invenţii şi propuneri.
28. Ajutorul material acordat de organizaţiile sindicale şi patronale conform regulamentelor lor.

Lista programelor incluse în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2008

1. Pensii:

Avînd drept scop susţinerea financiară în cazul pierderii capacităţii de muncă ca urmare a survenirii bătrîneţii, invalidităţii sau în caz de deces al întreţinătorului

1) Pensii pentru limită de vîrstă
2) Pensii de invaliditate
3) Pensii de urmaş
4) Pensii pentru vechime în muncă
5) Pensii deputaţilor
6) Pensii membrilor Guvernului
7) Pensii funcţionarilor publici
8) Pensii aleşilor locali
9) Pensii colaboratorilor vamali
10) Pensii  şi indemnizaţii viagere procurorilor şi judecătorilor
11) Suma restantă după ce pensionarilor din instituţiile de tutelă şi curatelă li s-a plătit parţial pensia
12) Pensii militarilor în termen şi membrilor lor de familie
13) Pensii participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl

2. Indemnizaţii

Avînd drept scop susţinerea financiară a familiei în caz de maternitate, pentru îngrijirea şi creşterea copiilor, precum şi în caz de boală sau de deces al unui membru de familie şi susţinerea financiară a sportivilor de performanţă.

1) Indemnizaţie unică la naşterea  copilului
2) Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, persoanelor asigurate
3) Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 1,5 ani, persoanelor neasigurate
4) Indemnizaţie lunară pentru întreţinerea copilului cu vîrsta între 3 şi 16 ani, persoanelor asigurate, şi între 1,5 şi 16 ani, persoanelor neasigurate
5) Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, salariaţilor
6) Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă survenită în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale
7) Indemnizaţie de maternitate pentru salariaţi
8) Indemnizaţie de invaliditate survenită în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale
9)  Ajutor de deces, beneficiarilor de pensii de asigurări sociale de stat
10)  Ajutor de deces, salariaţilor
11)  Ajutor de deces, şomerilor
12)  Indemnizaţie de deces în  caz  de accident de muncă sau de boală profesională
13)  Ajutor de deces, persoanelor neasigurate
14) Indemnizaţii viagere sportivilor de performanţă

3. Susţinerea socială a şomerilor

Avînd drept scop susţinerea financiară a şomerilor şi sporirea şanselor acestora de a fi plasaţi în cîmpul muncii

1) Cheltuieli pentru acordarea ajutorului de şomaj şi prestaţiilor de asigurări sociale, şomerilor
2) Cheltuieli pentru formarea profesională a şomerilor
3) Cheltuieli pentru stimularea antrenării la lucrări publice remunerate
4) Cheltuieli pentru acordarea creditelor în condiţii avantajoase şomerilor şi agenţilor economici în scopul creării locurilor noi de muncă din mijloacele creditelor rambursate
5) Cheltuieli pentru recuperarea cheltuielilor de procurare a utilajului destinat amenajării locurilor de muncă pentru invalizi
6) Cheltuieli pentru medierea muncii
7) Cheltuieli pentru informare şi consiliere profesională
8) Cheltuieli pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă
9) Cheltuieli pentru promovarea unor activităţi şi cercetări de marketing pe piaţa forţei de muncă
10) Cheltuieli pentru distribuirea ajutoarelor de şomaj, a indemnizaţiilor şi cheltuieli bancare
11) Măsuri de protecţie socială a şomerilor neasiguraţi
12) Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor

4. Compensaţii

Avînd drept scop susţinerea financiară a unor categorii de populaţie şi a persoanelor care au suferit în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl sau în urma unui accident de muncă

1) Compensaţii nominative pentru unele categorii de populaţie
2) Compensaţii şi ajutoare materiale participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi familiilor lor
3) Plăţi periodice capitalizate

5. Alocaţii sociale

Avînd ca scop susţinerea financiară a persoanelor cu statut social special

1) Alocaţii sociale
2)  Alocaţii lunare de stat invalizilor de război, participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi familiilor lor
3) Alocaţii sociale pentru îngrijirea invalizilor
4) Alocaţii lunare de stat beneficiarilor de pensii stabilite în sistemul public de asigurări sociale
5) Alocaţii lunare nominale de stat pentru persoanele cu merite deosebite faţă de stat

6. Recuperarea sănătăţii

Avînd ca scop asigurarea tratamen-tului balneosanatorial persoanelor asigurate şi odihnei copiilor acestora, acordarea serviciilor de întremare a sănătăţii veteranilor

1) Cheltuieli pentru restabilirea sănătăţii, prin tratament balneosanatorial şi reabilitare, persoanelor asigurate,
inclusiv  în sanatoriile Aparatului Guvernului
2) Cheltuieli pentru procurarea biletelor de tratament sanatorial, veteranilor
Reclame

Un răspuns to “CATEGORII DE PERSOANE CE BENEFICIAZĂ DE ASIGURĂRI SOCALE”

  1. Raicu Alina 11 noiembrie 2009 la 23:28 #

    Mdaaaa…..buna informatie,doar ca nu tot timpul este respectat ceea ce scrie aici.de exemplu noi sintem 4 copii in familie si niciodata nu am primit nici un fel de compensatii pentru asta…Fratele meu invata la Univer,dar platim aceeasi taxa ca oricare alt student…cu toate ca am depus actele necesare la inceput…NU tot ce pare a fi alb e intocmai alb la noi in tara asa ca….

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: